شرکت آرمان داران فاخر به جهت ارائه توانمندی و نمایش نوآوری های خود و به منظور کسب بازارهای جدید، شرکت در نمایشگاه های تخصصی را همه ساله در رئوس اهداف خود قرار داده  و در این راستا توانسته است همه ساله در نمایشگاههای مرتبط با حوزه کاری خود حضوری چشمگیری به نمایش بگذارد و از اعتبار و نام تلاشگران داخلی دفاع نماید.

این شرکت تا کنون افتخار شرکت و حضور در نمایشگاه های مهم وحساس نفت،گاز،پتروشیمی –صنایع ریلی-ماشین آلات راه سازی وساختمانی و فیلتچ را در کارنامه خود دارد و نتایج موفقیت آمیزی را به نام خود ثبت نموده است.